Laihian Mallas Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ
Laihian Mallas Oy, Länsitie 372, 66400 Laihia (y-tunnus: 0879523-1)

2. YHTEYSTIEDOT REKSTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Laihian Mallas Oy, Raili Pihlajamäki, Länsitie 372, 66400 Laihia
p. 06 4752 219, raili.pihlajamaki(at)laihianmallas.fi

3. REKISTERIN NIMI
laihianmallas.fi -verkkosivujen tietosuojaseloste

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen kerääminen mm. asiakaspalautteen, rekrytoinnin tai kilpailun yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset liitteet.

6. HENKILÖTIETOJEN ENSISJAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan henkilön itse antaessa ne Laihian Mallas Oy:lle. Laihian Mallas Oy kerää tietoja sivuston kautta erilaisin lomakkein mm. asiakaspalauttein, rekrytointihakemuksin tai kilpailuin.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille ilman henkilön erityistä lupaa.

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. HENKILÖREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Laihian Mallas Oy:n tietojärjestelmä on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilörekisteriin on pääsy vain määrätyillä yrityksen työntekijöillä, joilla on käyttäjäkohtaiset tunnukset ja salasanat. Yrityksessä on käytössä palomuuri.

10. HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSOIKEUS
Henkilötietonsa antaneella on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, Raili Pihlajamäki, puh. 06 4752 219, raili.pihlajamaki(at)laihianmallas.fi
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

11. MUITA SIVUIHIN LIITTYVIÄ ASIOITA
www.laihianmallas.fi -sivujen sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua. Sivut saa linkittää muilta verkkosivuilta. Sivujen sisältöä käytettäessä, on lähde aina mainittava. Laihian Mallas Oy:n kuvien käyttöön on aina kysyttävä lupa. Laihian Mallas Oy ei takaa sivuilla esitettävien tai sivujen kautta saatujen tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta.
Sivuilla käytetään Google Analytics -seurantaa.