Laihian Mallas Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Laihian Mallas Oy, Länsitie 372, 66400 Laihia (y-tunnus: 0879523-1)

2. YHTEYSTIEDOT REKSTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Laihian Mallas Oy, Raili Pihlajamäki, Länsitie 372, 66400 Laihia
p. 06 4752 219, raili.pihlajamaki(at)laihianmallas.fi

3. REKISTERIN NIMI

laihianmallas.fi -verkkosivujen tietosuojaseloste

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen kerääminen mm. asiakaspalautteen, rekrytoinnin tai kilpailun yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset liitteet.

6. HENKILÖTIETOJEN ENSISJAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan henkilön itse antaessa ne Laihian Mallas Oy:lle. Laihian Mallas Oy kerää tietoja sivuston kautta erilaisin lomakkein mm. asiakaspalauttein, rekrytointihakemuksin tai kilpailuin.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille ilman henkilön erityistä lupaa.

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. HENKILÖREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Laihian Mallas Oy:n tietojärjestelmä on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilörekisteriin on pääsy vain määrätyillä yrityksen työntekijöillä, joilla on käyttäjäkohtaiset tunnukset ja salasanat. Yrityksessä on käytössä palomuuri.

10. HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietonsa antaneella on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, Raili Pihlajamäki, puh. 06 4752 219, raili.pihlajamaki(at)laihianmallas.fi
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

11. MUITA SIVUIHIN LIITTYVIÄ ASIOITA

www.laihianmallas.fi -sivujen sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua. Sivut saa linkittää muilta verkkosivuilta. Sivujen sisältöä käytettäessä, on lähde aina mainittava. Laihian Mallas Oy:n kuvien käyttöön on aina kysyttävä lupa. Laihian Mallas Oy ei takaa sivuilla esitettävien tai sivujen kautta saatujen tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta.
Sivuilla käytetään Google Analytics -seurantaa.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Rekisterinpitäjän verkkosivut käyttävät omia ja kolmansien osapuolien evästeitä käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeet keräävät tietoa esimerkiksi verkkosivulla vierailevien kävijöiden liikkumisesta ja käyttäytymisestä. Jotkut evästeet saattavat olla pakollisia rekisterinpitäjän verkkosivujen toimivuuden kannalta. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan estää evästeiden käytön selainasetusten kautta.

Reseptit arkeen ja juhlaan

Kaikki reseptit